English
Начало | Контакти
Оборудване за биогаз инсталации » Газхолдери

Мембранни газхолдери – модерно и практично решение за съхранение на биогаз

Начинът на съхранение на получения в различни инсталации биогаз до голяма степен определя ефективността на утилизацията. Еластичните газхолдери на TECON Австрия се явяват едно съвременно икономично решение с висока ефективност, надеждност и дълготрайност.

Газхолдерите се проектират съгласно конкретните изисквания на възложителя и проекта, параметрите на инсталацията и особеностите на местния климат. Те могат да бъдат изработени с два или три мембранни слоя и да бъдат доставени като самостоятелни съоръжения или монтирани върху реакторния съд,изпълнявайки едновременно и ролята на покрив.

Газхолдерите намират все по-широко приложение при когенераторни биогаз инсталации в:

 

  • пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
  • животновъдни ферми в селското стопанство
  • пивоварни и винзаводи
  • индустриални обекти

Въпросник за техническо задание (136 KB)