English
Начало | Контакти
Средства за превантивна поддръжка » Метал - протектор

Смазването на открити триещи метални двойки работещи в силно замърсена работна среда е предизвикателство пред специалистите по поддръжката в много отрасли на индустрията. В много случаи това са едрогабаритни детайли и зоната на триене не може да се защити от околната среда така, че да се използват успешно конвенционалните мазилни системи.

БЕЛФРИ ООД представя иновативната система Метал-протектор (SPC) – съвременен и ефикасен метод за защита на натоварени метални повърхности подложени на триене и износване в тежки експлоатационни условия. Технологията предлага висока степен на защита и за разлика от конвенционалните смазващи системи НЕ ИЗИСКВА ОБСЛУЖВАНЕ.
Системата използва блокове, които НЕ СЪДЪРЖАТ ГРАФИТ. Високотехнологичният композит е изграден от специални съставки, които прилепват трайно към металните повърхности и създават определен оптимален коефициент на триене.

Метал – протекторът осигурява следните предимства:

  • Напълно сух лубрикант, който не задържа прах
  • Не прокапва и не излиза от зоната на контакт
  • Дълготраен ефект и работа без обслужване
  • Непрекъснато и равномерно мазане
  • Съществено намаляване на износването и шума
  • Гарантирано сцепление на задвижващите колела
  • Слоят се отлага дори и върху мокри повърхности
  • Висока температурна устойчивост – до 300°C
  • Без замърсяване на околната среда

Системата Метал – протектор (SPC) може напълно да премахне ръчното смазване и свързаните с него високи експлоатационни разходи и неудобства. Намаляването на износването на метала удължава експлоатационния живот на оборудването.

Използването на системата има най-голям ефект в случаите, в които конвеционалните смазочни продукти (масла и греси) не могат да се използват, или използването им е свързано с големи разходи за обслужване. Обикновено това са работни среди с висока запрашеност, висока температура или постоянен контакт с вода.