English
Начало | Контакти
Средства за превантивна поддръжка » Плаващо покривало HEXA-COVER

HEXA-COVER® Floating Cover

УНИКАЛНАТА ПЛАВАЩА СИСТЕМА

ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОТКРИТИ ВОДНИ ПЛОЩИ

Плаващата система Hexa-Cover® осигурява до 99,9% покриване на свободната течна повърхност и по този начин предлага най-гъвкавото решение за елиминиране на:

 • Миризми – трайно намаляване до 90%;
 • Вредни емисии – трайно намаляване до 95%;
 • Нежелани изпарения – трайно намаляване до 95%;
 • Загуба на течни суровини;
 • Нежелано понижение на температурата;
 • Обрастване и развитие на бактерии;
 • Нежелано кацане на птици;
 • UV-облъчването.

Приложението на плаващата система е изключително лесно и на практика неограничено по отношение на вида, формата, размерите и нивото на запълване на открития резервоар или воден басейн. Системата е доказала своите предимства пред алтернативни системи за покриване свободната повърхност на водни и химически резервоари, езера, торохранилища и други басейни в следните промишлени сектори:

 • Третиране на питейни и отпадъчни води (ПСОВ и ПСПВ);
 • Селско стопанство – напоителни системи, животновъдни ферми и биогаз инсталации;
 • Депа за третиране на отпадъци;
 • Химия, нефтохимия, хартиено-целулозна промишленост;
 • Минно-обогатителни предприятия;
 • Хранително-вкусова промишленост – мандри, кланници, пивоварни, винзаводи и др.

Безспорни предимства на системата:

  • Устойчивост на бурни ветрове до 32 м/сек.;
  • Здрави, плътни елементи със специален дизайн;
  • Лесно полагане – в празен или пълен резервоар;
  • Самостоятелно равномерно разпределение на елементите;
  • Приложение в естествени и изкуствени водни басейни;
 • Напасване към всяка форма на течната повърхност;
 • Напасване към промяна в нивото на флуида;
 • Не се влияе от дъжд, сняг и замръз;
 • Температурна устойчивост в диапазон: – 40°С до над + 100°С;
 • Висока химическа устойчивост;
 • Свободен достъп до фуида за аериране/разбъркване;
 • Възможна многократна употреба и препродаване;
 • Дълъг период на експлоатация – до 25 години;
 • Многобройни референции и тестове.

Икономическите изгоди от приложението на Hexa-Cover®:

 • Без текущи разходи;
 • Без разходи за супервизия;
 • Без разходи за застраховка;
 • Без разходи за ремонт и поддръжка;
 • Значителна икономия на топлинна енергия;
 • Значителна икономия на вода или други суровини;
 • Значително ценово предимство пред алтернативни системи.

Hexa-Cover® е така също и интелигентно решение с безспорен пряк и косвен положителен ефект върху околната среда:

 • Изработва се на 100% от рециклирана пластмаса;
 • Произвежда се без употребата на фреон или други вредни материали;
 • Понижава разходите за електроенергия свързани с разбъркване и охлаждане;
 • Намалява употребата на химикали или други добавки;
 • Намалява употребата или обезсмисля оборудване като филтри, дифузьори и др.

* тествано от DLG изпитателен център, Германия

> Въпросник за техническо задание (MS Word document, 754kB)

Hexa-Cover® е запазена марка на Hexa-Cover ApS – Дания.