English
Начало | Контакти
Средства за превантивна поддръжка » Защитни ръкави за шлангове HOSE SAVER

HOSE SAVER – НАДЕЖДНАТА ЗАЩИТА ЗА ХИДРАВЛИЧНИ ШЛАНГОВЕ

Хидравличните шлангове често се оказват слабото звено на хидравличните системи в тежката механизация. Триене, UV- лъчи, вятър, валежи, замърсяване, висока температура, пръски разтопен метал и други фатори на работната среда в процеса на експлоатация водят до пробиви във външния слой и до следните нежелани последици като:

  • оголване на стоманената армировка и начало на корозия
  • поява на опасни течове под налягане
  • внезапен пробив и спиране на оборудването

HOSE SAVER е ръкав, който може да бъде монтиран на място без спиране и разглобяване на системата и осигурява отлична защита на шлангове или кабели срещу абразия и климатични фактори на околната среда.

HOSE SAVER може да се монтира както върху единичен шланг, така и върху сноп от няколко шланга и/или кабели едновременно.

HOSE SAVER ще намали значително:

  • преждевременната подмяна на шлангове и кабели
  • опасността от злополуки при теч на масло
  • риска от внезапен теч в пожароопасна зона
  • оплитане на кабели и шлангове
  • загубите от престоя
  • ремонтните разходи
  • ГЛАВОБОЛИЯТА…

HOSE SAVER предлага реалната възможност за увеличаване на сервизния интервал от 1-2 на 8-9 години

Брошура HOSE SAVER  Adobe PDF  (380KB)